Är du trött på att rätta prov och sammanställa utvärderingar ?
Spara tid med TestMe® !

 


Vad är TestMe?

TestMe är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att skapa, administrera och testa olika sorters datorprov och kunskapstester. 
Dessutom kan du enkelt skapa enkäter och frågeformulär samt genomföra Utvärderingar med TestMe.
Några av många tänkbara användningsområden är utbildning, validering, kvalitetsanalyser, certifiering, personalenkäter, kundundersökningar mm.

Vem har nytta av TestMe?
TestMe är utvecklat för att kunna användas överallt där det finns behov av att testa kompetensen och/eller utvärdera verksamheten vare sig det är hos enstaka eller en grupp av  personer.
TestMe kan användas inom alla nivåer av utbildning från grundskola till universitet såväl som till kompetensutveckling i mindre och större företag.  
Det du behöver är tillgång till minst en dator eftersom Prov och Utvärderingar både skapas och testas i datorn.

Hur fungerar det?
TestMe består av två delar, en Skapa-del (med inbyggd Test-del) och en separat Test-del. I Skapa-delen framställs, testas, kontrolleras och administreras testerna.
Den separata Test-delen används för tester i nätverk.

Vilka är de viktigaste fördelarna med TestMe?

 • Användarvänligt.

 • Två funktioner ingår i samma program.
  Med TestMe klarar du av att hantera
  både Prov och Utvärderingar i datorn.

 • Enkel administering av testresultaten, du behöver t ex inte skapa några databaser.

 • Du sparar tid genom automatisk rättning av Prov och sammanställning av utvärderingsresultat.

 • Du kan använda TestMe till mycket mer än bara flervalsfrågor (multiple-choise question).

 • Genom att sätta kriterier för ett Prov erhålls betyg automatiskt.

 • Provresultaten sparas med uppgifter om namn, provsvar, provtid, betyg mm. Resultaten från Prov och Utvärderingar kan redigeras och du kan även skriva ut dom på papper.

 • Överföring av resultaten till kalkylark (filtillägg XLS) innebär möjligheter till integration med andra program för vidare bearbetning.

 • Prov och enkäter kan skrivas ut på papper för tester där det ej finns tillgång till datorer. Innehåller ett Prov bildobjekt skrivs även dessa ut.

 • Objekt kan infogas och därmed går det att skapa Prov och Utvärderingar med ljud, bilder, film mm.

 • Ett antal olika funktioner försvårar "fusk" vid test.

 • Spara tid och rationalisera genom att organisera grupptester i ert lokala nätverk.

Nackdelar med TestMe?
TestMe är inte gratis, men du kan hämta en gratis demo med vilken du i detalj kan kontrollera programmets samtliga funktioner före ett ev köp.

 

Copyright © 1998-2005,  Lennart Persson. Alla rättigheter reserverade.
TestMe är ett registrerat varumärke.
Senast ändrad: torsdag 03 februari 2005.
Vill du veta mer om TestMe så kontakta oss gärna.
lennart@testme.se