TestMe® som utvärderingsprogram

 


Utvecklingsmiljön vid Utvärdering

Här följer några skärmbilder från den visuella utvecklingsmiljön i TestMe när det används som utvärderingsprogram.
Eftersom mycket är samma som när TestMe används som provprogram så visas här endast det som avviker. För en utförligare beskrivning, se hur TestMe används som provprogram.

Du kan klicka på bildminiatyrerna för att förstora dom.Skapafönstret

Detta är programmets centrala fönster som här visar en fråga i en Utvärdering.Objektlayout

I Objektlayouten infogar du de bilder, filmer eller andra objekt som du vill komplettera frågan med. Här visas hur en fråga med fritextsvar kan kan se ut iobjektlayouten.
Fönstret Objektlayout visar hur frågan kommer att se ut när Provet eller Utvärderingen testas.
Se även
Enkätfrågor som visar några andra exempel på svarsalternativ för Utvärderingar som du kan skapa med TestMe.Resultat

Här väljer du hur utvärderingsresultaten skall visas.
Knapparnas funktioner vid Utvärdering är:
 
 - 'Fritextsvar' visar de texter som testarna svarat med.
 - 'Medelvärde' och 'Kalkylblad' slår samman resultaten från markerade namn eller hela Utvärderingar och beräknar medelvärden för varje fråga.
 - 'Diagram' skapar ett 3-D diagram med resultaten för markerade namn.
 - 'Utvärderingsenkät' skapar ett dokument innehållande alla frågorna i enkäten. Dokumentet kan redigeras och skrivas ut på papper för Utvärderingar där det ej finns tillgång till datorer.
 - 'Ta bort' tömmer resultaten för markerade namn.Resultatredovisning

Beroende på ditt val i fönstret Resultat kan utvärderingsresultatet visas på olika sätt. Du kan bl a välja att skriva ut, redigera eller spara resultaten. Bilden ovan visar hur en del av resultatredovisningen kan se ut vid valet 'Medelvärde'.

Se vidare några exempel på Enkätfrågor.

 

 

Copyright © 1998-2005,  Lennart Persson. Alla rättigheter reserverade.
TestMe är ett registrerat varumärke.
Senast ändrad: torsdag 03 februari 2005.
Vill du veta mer om TestMe så kontakta oss gärna.
lennart@testme.se