Hur du installerar TestMe®

 

 


Installation allmänt
Före installering av TestMe bör du försäkra dig om att du har lämpliga behörigheter till att installera program på datorn. Behörigheter behövs bl a för att installera systemfiler och lägga till programgrupper på startmenyn.

Installation av Skapa-delen
Om du skall använda programmet för enstaka tester installerar du Skapa-delen lokalt på datorns hårddisk. Både den som skapar och administrerar tester och den som blir testad använder då samma program.
Vid mer omfattande testverksamhet kan det vara lämpligt att göra en separat installation av Skapa-delen för varje användare som skapar tester. Det blir då lättare att administrera testerna eftersom varje användare endast har tillgång till sina egna tester.

Börja med att hämta
Skapa-delen till TestMe.

  1. Kör därefter filen du hämtat, TMcre501.exe (t ex från kontrollpanelen - Lägg till ta bort program).

  2. Fördefinierad destination för installationen är: 'C:\Program\TestMe Skapa'. Om du väljer att installera programmet någon annanstans så ändrar du destinationen t ex till 'F:\Program\TestMe Skapa'.

  3. När du startar Skapa-delen så kan du ange sökvägen till en delad testmapp om du har för avsikt att köra nätverkstester och nätverksadministratören satt lämplig behörighet. Klicka på ’Sök testmapp’ och leta upp den delade nätverksmappen.
    Tänker du använda TestMe lokalt klickar du direkt på
    'OK' i dialogrutan Testmapp.
    Se hjälpfilen som du hittar i Skapa-delen av TestMe för ytterligare information om installering mm.

Installation av separat Test-del i nätverk
Effektivast användning av TestMe erhålls där det finns tillgång till nätverk eftersom fler då kan testas samtidigt.
Test-delen installeras lokalt på varje dator som skall användas som testdator. Under förutsättning att nätverksadministratören har satt lämpliga skriv- och
läsrättigheter (se Skapa-delens hjälpfil avsnittet 'Sökväg till Testmapp') går det att ange en sökväg till den delade testmappen som tester skickas till från Skapa-delen av TestMe.
Testmappen bör delas till en separat användare som har samma namn som resursen, det blir då mycket lättare att skapa fler användare och resurser för Test-delen. Dessutom blir det lättare att hålla ordning på vart man skall skicka testerna från Skapa-delen av TestMe.


Hämta Test-delen till TestMe, och kör filen TMtes501.exe (t ex från kontrollpanelen - Lägg till ta bort program).

Fördefinierad destination för installationen är: 'C:\Program\TestMe Testa'. När du sen för första gången startar Test-delen blir du ombedd att skriva ett lösenord. Lösenordet använder du för att kunna ange eller ändra sökvägen till den delade testmappen samt sökvägen till en temporär resultatmapp.
Finns det ett test i den delade testmappen ska du nu kunna starta det.

Om du av någon orsak får problem vid installationen så tveka inte att kontakta oss.

 

 

Copyright © 1998-2005,  Lennart Persson. Alla rättigheter reserverade.
TestMe är ett registrerat varumärke.
Senast ändrad: torsdag 03 februari 2005.
Vill du veta mer om TestMe så kontakta oss gärna.
lennart@testme.se