TestMe® som provprogram

 


Utvecklingsmiljön vid prov

Här följer några skärmbilder från den visuella utvecklingsmiljön i TestMe när det används som provprogram.
Du kan klicka på bildminiatyrerna för att förstora dom.Startfönstret

Här ovan visas programmets startfönster där du kan testa ett Prov eller en Utvärdering. Här väljer du även om du vill skapa ett Prov alternativt Utvärdering eller kontrollera Resultat.
Listan till vänster på bilden visar de färdiga Prov och Utvärderingar som kan testas.Skapafönstret

Detta är programmets centrala fönster som här visar en fråga i ett Prov. Här kan du skapa nya Prov och Utvärderingar eller öppna, importera, och spara befintliga Prov och Utvärderingar.
Via verktygsfältet och menyerna når du enkelt programmets övriga funktioner.
Här gör du dina testinställningar, bläddrar mellan frågorna, sätter poäng på frågorna, skriver in rubrik, eventuell extra information, frågor, svarsalternativ mm. Du väljer här även vilken typ av fråga som skall skapas.
Används TestMe i nätverk aktiveras testerna via knappen 'Testaktivering'.Objektlayout

I Objektlayouten infogar du de bilder, filmer eller andra objekt som du vill komplettera frågan med. Här kan du skriva in text och välja olika bakgrundsfärger till textrutorna via dialogrutan 'Tecken och Bakgrund'.
Bilden ovan visar även även dialogrutan 'Bakgrund' med vars hjälp du kan infoga en bakgrundsbild eller välja bakgrundsfärg.
Fönstret Objektlayout visar hur frågan kommer att se ut när Provet eller Utvärderingen testas. Se även
provfrågor som visar några andra exempel på frågor som du kan skapa med TestMe.Resultatlayout

Så här visas provresultatet och kommentarer när ett Prov har testats. Även här kan du skriva in text, välja bakgrundsfärger eller infoga en bakgrundsbild. Är det en Utvärdering visas inga poäng.Tecken och Bakgrund

I detta fönster redigeras texterna, du kan välja teckensnitt, teckenfärg, teckenstorlek, justering, stil, specialtecken mm. Du kan även välja en bakgrundsfärg till texterna.Resultat

Här väljer du hur testresultaten skall visas. Knapparnas funktioner vid Prov är:

 - 'Provresultat' visar förutom Namn, Dat, Kl mm även resultatet för varje fråga.
 - 'Detaljer' visar förutom ovanstående även hur testaren svarat på varje fråga samt svarsalternativ mm.
 - 'Sammanställning' visar resultatet för de namn som markerats.
 - 'Diagram' skapar ett 3-D diagram med resultaten för markerade namn.
 - 'Kalkylblad' skapar ett kalkylblad med resultaten för markerade namn.
 - 'Test Utan Dator' skapar en fil med filtillägget RTF innehållande alla Provets frågor komplett med ev objekt för utskrift till test där det ej finns tillgång till dator.
 - 'Kriterier' visar Provets nivåer för olika betyg.
 - 'Ta bort' tömmer resultaten för markerade namn.Resultatredovisning

Beroende på ditt val i fönstret Resultat kan resultatet visas på olika sätt. Du kan bl a välja att skriva ut, redigera eller spara resultaten. Bilden ovan visar hur en resultatredovisning kan se ut vid valet 'Sammanställning'.Diagram över testresultat

En grafisk visning av resultaten för enkel jämförelse av svaren.Kalkylblad över testresultat

Om det finns ett program på datorn som kan öppna filer med filtillägget XLS så öppnas programmet och därmed skapas fler möjligheter att bearbeta resultatet vidare.Kriterier

Här ges möjligheter att ställa in olika nivåer för olika betyg (ej tillgängligt i demoversionen). För varje nivå kan du skriva en tillhörande kommentar som visas efter att ett Prov testats.Testaktivering

Finns separata Test-delar av TestMe på annan plats i ett lokalt nätverk kan Prov och Utvärderingar exporteras till en delad testmapp så att dom kan testas av fler användare samtidigt.

Se vidare några exempel på provfrågor.

 

Copyright © 1998-2005,  Lennart Persson. Alla rättigheter reserverade.
TestMe är ett registrerat varumärke.
Senast ändrad: torsdag 03 februari 2005.
Vill du veta mer om TestMe så kontakta oss gärna.
lennart@testme.se