Provfrågor skapade med TestMe®

 


Exempel på svarsalternativ vid Prov
Exemplen nedan visar några olika frågor och svar skapade med TestMe. Som du ser har du stora möjligheter att anpassa och utforma ett Prov eller en Utvärdering efter dina egna krav. Det är i stort sett bara din egen fantasi och kreativitet som sätter gränserna till vad TestMe kan användas.
Du kan klicka på bilderna nedan för att förstora dom.

Det går att skapa 5 olika varianter av svar med TestMe när du skapar ett Prov:

 1. Text som svar.

  Svarsalternativen kan bestå av två till fem olika texter. Det går att välja mellan att låta endast ett svar vara rätt, eller skapa flervalsfrågor där mer än ett svar kan vara rätt.
  Det går även att kombinera frågan med ett eller flera objekt (t ex en bild). Du infogar objekten direkt från dina befintliga filer eller skapar nya objekt från program som har stöd för OLE (Object Linking and Embedding).
  Bilden visar även även dialogrutan 'Egenskaper' där du kan ange hur objekten skall visas.

 • Objekt som svar.

  I det här fallet så utgörs svaren av objekt. Det går att använda två till fem objekt och precis som vid text som svar kan du välja mellan att låta endast ett objekt utgöra rätt svar, eller skapa flervalsfrågor.
  Här visas ett exempel på två bildobjekt kombinerat med två ljudobjekt.

 • Område som svar.

  Genom att först infoga ett objekt som bakgrund och därefter infoga ett eller fler transparanta områden som utgör rätt svar, kan du skapa frågor om allt som går att avbilda.
  Exemplet visar en fråga där bakgrunden är hämtad från TestMe Skapa och där de rätta svaren 'hjälpmenyn' och 'hjälpknappen' är markerade. Områdena på menyn hjälp och knappen med frågetecknet utgör alltså rätt svar, resten av bakgrundsbilden utgör ett felaktigt svar.

 • Ord som svar.

  I denna svarstypen skriver testtagaren in svaret i en textruta. Du kan ange upp till tio olika svarsalternativ för en fråga. I exemplet visas hur svarstypen används till en översättningsfråga. Här kan fler svar än 'test' ge rätt som t ex 'experiment' eller 'trial'.
  Du kan även välja en generösare tolkning av svaret genom att låta det räcka med att det rätta svaret ingår i det som testtagaren skriver. Då skulle i det här fallet ett svar som 'The answer is test' ge rätt.
  Ett bildobjekt har infogats för att förtydliga frågan.

 • Talvärde som svar.

  I många sammanhang kan det vara lämpligt att kunna svara med ett numeriskt värde. Genom att ange en tillåten avvikelse från det exakta svaret går det även att använda decimaltal.
  Exemplet nedan visar hur svarstypen kan användas för en matematikuppgift. Svaret på frågan är ett tal med oändligt antal decimaler, men genom att ange en lämplig tillåten avvikelse går det att styra vilka svar som godkänns.
  Bilden visar även även dialogrutan 'Tecken och Bakgrund' med vars hjälp du kan formattera text mm.

 • Tycker du ovanstående provfrågor ger mersmak så kan du hämta en gratis demo av TestMe där det finns mer exempel på frågor.

   

   

  Copyright © 1998-2005,  Lennart Persson. Alla rättigheter reserverade.
  TestMe är ett registrerat varumärke.
  Senast ändrad: torsdag 03 februari 2005.
  Vill du veta mer om TestMe så kontakta oss gärna.
  lennart@testme.se